Ấm lòng hoạt động tiếp sức người bệnh ung thư tại BV Chợ Rẫy

(PLO)- Trong thời gian truyền hóa chất, người bệnh ung thư sẽ được phục vụ bánh, nước tại chỗ và đọc báo, lướt wifi giải trí. 


HOÀNG LAN - ĐÀO HÀ

BÌNH LUẬN