Bản tin truyền hình ca nghi nhiễm COVID-19 tại Đà Nẵng

(PLO)- Ca nghi nhiễm này hiện có sức khỏe xấu và đang phải thở máy. Ngành y tế Đà Nẵng huy động mọi nguồn lực, nỗ lực phối hợp điều trị, không để bệnh nhân tử vong.


BÙI TOÀN - ĐÀO HÀ - QUỐC VŨ

BÌNH LUẬN