Bệnh viện quá tải, chuyển hàng trăm người đến khu cách ly mới

(PLO)- Hàng trăm người đang cách ly tại Bệnh viện Đà Nẵng được đưa đến khu cách ly mới để giảm tải cho bệnh viện. 


BÙI TOÀN - TÂM AN - ĐÀO HÀ

BÌNH LUẬN