Cần 300.000 tỉ đồng hiện thực hóa quy hoạch chung Đà Nẵng

(PLO)- Tại kỳ họp bất thường diễn ra sáng 22-5, HĐND Đà Nẵng đã thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


BÙI TOÀN - HUỲNH NHƯ

BÌNH LUẬN