Chỉ thị số 12 của TP.HCM: Những doanh nghiệp nào được hoạt động ?

(PLO)- Các nhóm đối tượng hoạt động trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16-CT/TTg sẽ bị thu hẹp tại Chỉ thị số 12 của Thành uỷ TP.HCM.


NGÂN NGA - CÙ HIỀN - MINH KHOA

BÌNH LUẬN