Đà Nẵng phong tỏa 3 bệnh viện lớn, cách ly 6 quận

(PLO)- Đà Nẵng triển khai phong tỏa 3 bệnh viện, cách ly 6 quận từ 0 giờ ngày 28-7 để tập trung phòng chống dịch COVID-19.


BÙI TOÀN - ĐÀO HÀ

BÌNH LUẬN