Đà Nẵng: Tiểu thương ‘vừa mừng vừa lo’ khi chợ Cồn xây mới

(PLO)- Trải qua 35 năm phát triển, công trình chợ Cồn nay đã có nhiều biểu hiện xuống cấp. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật của chợ đã không còn phù hợp với xu thế phát triển của nền thương nghiệp hiện đại.


BÙI TOÀN - ANH ĐÀO

BÌNH LUẬN