Độc đáo câu cá không dùng cần câu ở Đà Nẵng

(PLO)- Tại Đà Nẵng, nhiều cần thủ câu cá không dùng cần, lưỡi câu. Cách câu cá độc đáo này khiến nhiều người dân tỏ ra thích thú.


BÙI TOÀN - ĐÀO HÀ

BÌNH LUẬN