Giải pháp thúc đẩy điện ảnh Việt hậu COVID- 19

(PLO)- Cục Điện ảnh cùng các đơn vị phát hành phim trao đổi tìm ra giải pháp khôi phục thị trường, kích cầu điện ảnh Việt sau COVID-19. 


SONG VĂN - ANH ĐÀO

BÌNH LUẬN