Lập di chúc

(PLO) - Cùng gặp gỡ ông Hoàng Mạnh Thắng, Phó trường phòng công chứng số 7 Thành phố Hồ Chí Minh, để có thêm nhiều thông tin về công chứng di chúc.
Mời đọc tại đây


/ Nguồn: PLO (Thực hiện)

BÌNH LUẬN