Luật sư Trương Trọng Nghĩa trả lời về ĐBQH ít phát biểu?

(PLO)- Phát biểu, góp ý, tranh luận, phản ánh là công việc của đại biểu quốc hội chứ không phải ra đó chỉ bấm nút.


NGÂN NGA - ĐÀO HÀ

BÌNH LUẬN