Người dân Đà Nẵng sẵn lòng hiến ‘đất vàng’ để mở rộng đường

(PLO)- Việc chỉnh trang đô thị, mở rộng các tuyến đường đang là chủ trương lớn của chính quyền Đà Nẵng. Cùng với sự đồng thuận của người dân, việc này sẽ góp phần tạo nên một bộ mặt đô thị TP Đà Nẵng ngày càng hiện đại, văn minh.


BÙI TOÀN - ĐÀO HÀ - DANH NGUYỄN

BÌNH LUẬN