Người nghèo được mua hàng miễn phí ở Siêu thị Hạnh Phúc

(PLO)- Mỗi người dân sẽ tự chọn những món hàng theo nhu cầu, với số hàng trị giá 100.000 đồng/người nhưng được mua với giá 0 đồng. 


VIẾT THỊNH - HUỲNH NHƯ

BÌNH LUẬN