Thấy gì từ việc chê bai hình thức, tư cách người nhận quà, cơm từ thiện?

(PLO)- Một số người là youtuber, facebooker đã tiếp cận một số người nhận quà thiện nguyện để chỉ trích, chấn vấn và có những ngôn từ nặng nề khi cho rằng “không xứng nhận quà từ thiện”, “không thuộc diện ăn cơm từ thiện”...


ĐỖ THIỆN - NGUYỆT NHI - THU HÀ - QUỐC VŨ

BÌNH LUẬN