Thêm dịch vụ hỗ trợ y khoa và an ninh khẩn cấp cho du học sinh

(PLO)- Unimates Education và International SOS vừa ký kết cung cấp dịch vụ hỗ trợ y khoa và an ninh khẩn cấp toàn cầu nhằm giúp đỡ du học sinh một cách tốt nhất khi xảy ra sự cố khẩn cấp. 


SONG VĂN - HUỲNH NHƯ

BÌNH LUẬN