Tình trạng đuối nước ở trẻ em có chiều hướng gia tăng

(PLO)- Chuẩn bị vào hè, tai nạn đuối nước thương tâm ở trẻ em, học sinh diễn ra ở khắp nơi mà nguyên nhân phần lớn xuất phát từ sự chủ quan của gia đình và xã hội.


TIẾN ANH - ĐÀO HÀ

BÌNH LUẬN