TP.HCM đang xem xét lại lương cho người làm việc ở phường, xã

(PLO)- Để đảm bảo quyền lợi đối với người làm việc không chuyên trách, TP.HCM đang triển khai mức phụ cấp chức danh, trình độ để báo cáo với HĐND TP xem xét trong dịp họp gần nhất.


NGÂN NGA - ĐÀO HÀ

BÌNH LUẬN