Video: Bà con kiều bào về nước hãy theo đường chính ngạch

(PLO)-  Bà con kiều bào nếu về nước cần phải đi theo đường chính ngạch để cơ quan chức năng tổ chức khai báo y tế, cách ly y tế theo đúng quy định.


CHÂU ANH - ĐÀO HÀ

BÌNH LUẬN