Video: Bà Phan Thị Thắng hứa vẫn hỗ trợ lương giáo viên

(PLO)- Cử tri quận Bình Thạnh tiếp tục bày tỏ mối quan tâm về vấn đề tội phạm thanh thiếu niên, rác thải, chuyển đổi số, lương giáo viên…


NGUYỆT NHI - ĐÀO HÀ

BÌNH LUẬN