Video: Chật kín người tại chốt kiểm soát giữa Đà Nẵng và Quảng Nam

(PLO)- Sau khi Đà Nẵng cho phép người dân Quảng Nam vào TP không cần giấy xét nghiệm, lượng người và phương tiện ra, vào địa phương gia tăng.


BÙI TOÀN - MINH KHOA

BÌNH LUẬN