Video: Chủ tịch nước yêu cầu TP.HCM phải có chiến lược quy hoạch rõ ràng

(PLO)- Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu TP.HCM cần rà soát hoàn thiện quy hoạch theo hướng phát triển trong giai đoạn mới, kiên quyết thu hồi những quy hoạch treo, quá thời hạn.


NGÂN NGA - MINH KHOA - ĐỖ TÙNG

BÌNH LUẬN