Video: Đà Nẵng cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ tại 80 tuyến đường

(PLO)- Sở Giao thông Vận tải TP Đà Nẵng vừa bổ sung lắp đặt biển báo cấm đỗ xe theo ngày chẵn, lẻ tại 14 tuyến đường ở trung tâm TP Đà Nẵng.


BÙI TOÀN - HẢI HIẾU - ANH ĐÀO

BÌNH LUẬN