Video: Dân Đà Nẵng khổ sở vì thiếu nước nhiều ngày

(PLO)- Nhiều ngày qua, nhiều hộ dân ở một số khu vực tại TP Đà Nẵng phải sống trong cảnh thiếu nước sinh hoạt trầm trọng, khiến cuộc sống bị đảo lộn.


BÙI TOÀN - ANH ĐÀO - DANH NGUYỄN

BÌNH LUẬN