Video: Diễn tập bầu cử trong tình huống giãn cách vì COVID-19

(PLO)- Ủy ban bầu cử TP Đà Nẵng tổ chức diễn tập bầu cử trong 4 tình huống khác nhau liên quan diễn biến dịch COVID-19.


BÙI TOÀN - TẤN VIỆT - ĐÀO HÀ

BÌNH LUẬN