Video: Đổi lan rừng lấy mì tôm, nước lọc gửi tuyến đầu chống dịch

(PLO)- Một người chơi lan ở Đà Nẵng mở chương trình “Đổi lan lấy nước lọc, mì tôm làm từ thiện” gửi tới các bệnh viện, chốt kiểm soát dịch trên địa bàn TP.


BÙI TOÀN - MINH KHOA - ĐỖ TÙNG

BÌNH LUẬN