Video: 'Đội quân' sửa xe miễn phí cho người dân về quê tránh dịch

(PLO)- Tại Đà Nẵng, nhiều tình nguyện viên xuyên đêm cứu hộ xe miễn phí, tiếp sức cho hành trình về quê tránh dịch của hàng trăm người dân.


BÙI TOÀN - MINH KHOA

BÌNH LUẬN