Video: Học sinh trải nghiệm một ngày làm giáo viên

(PLO)- Hoạt động này vừa mang tính hướng nghiệp đồng thời cũng giúp các em trải nghiệm về nghề giáo.


NGUYỄN QUYÊN - ĐÀO HÀ - ĐỖ TÙNG

BÌNH LUẬN