Video: Hơn 16.000 doanh nghiệp ở quận Bình Tân hoạt động ra sao?

(PLO)- Thêm 703 doanh nghiệp tại quận Bình Tân xin tạm ngưng hoạt, 87 doanh nghiệp đăng ký xây dựng phương án vừa sản xuất vừa cách ly với phương châm: Sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ ngơi tại chỗ.


NGÂN NGA - ĐÀO HÀ - ĐỖ TÙNG

BÌNH LUẬN