Video: Lần đầu công bố 'Bản đồ Du lịch Ẩm thực Việt Nam'

(PLO)- Hiệp hội Nhà hàng Việt Nam cùng các đối tác đồng hành công bố dự án 'Bản đồ Du lịch Ẩm thực Việt Nam' thuộc chương trình Gastro Travel - Phát triển du lịch ẩm thực Việt Nam.


SONG VĂN - ANH ĐÀO

BÌNH LUẬN