Video: Nhìn lại thành tựu ngoại giao Việt Nam 2020

(PLO)- Nhìn lại những thành tựu đối ngoại của Việt Nam trong năm 2020 với những kết quả quan trọng trong bối cảnh thế giới phải đối diện một năm nhiều khó khăn.


NGUỒN: BỘ NGOẠI GIAO

BÌNH LUẬN