Video: Ông Nguyễn Thành Phong cam kết tận tụy phục vụ nhân dân

(PLO)- Chủ tịch Nguyễn Thành Phong cam kết sẽ hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, không ngừng chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc, an ninh, an toàn cho người dân.


MINH TÂM - ĐÀO HÀ - ĐỖ TÙNG

BÌNH LUẬN