Video: Ông Thăng nói lời sau cùng tại tòa

(PLO)-  Tại tòa, ông Thăng xin giảm nhẹ hình phạt cho đồng phạm của mình.


MINH TÂM

BÌNH LUẬN