Video: Sài Gòn vắng lặng trong ngày đầu cách ly xã hội

(PLO)- Trong ngày đầu tiên thực hiện theo chỉ thị cách ly xã hội, người dân TP.HCM hạn chế ra đường khiến đường phố trở nên vắng lặng.


HOÀNG GIANG - NGUYỄN YÊN - HUỲNH NHƯ

BÌNH LUẬN