Video: Thêm 500 người đăng ký hiến mô, tạng cứu người

(PLO)- Từ năm 2014 đến nay, tổng số người đăng ký hiến mô, tạng cứu người và hiến xác cho y học lên gần 4.500 người.


SONG VĂN - ĐÀO HÀ

BÌNH LUẬN