Video: UBND TP.HCM hướng dẫn xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính

(PLO)- Các cơ quan, ban, ngành tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính theo hình thức trực tuyến, qua dịch vụ bưu chính công ích.


NGÂN NGA - CÙ HIỀN - MINH KHOA

BÌNH LUẬN