Đang cháy siêu thị ở Nghệ An

(PLO)- Lửa đang bốc lên ngùn ngụt, người dân bất lực đứng nhìn.

 TÌNH NGUYỄN-ĐẮC LAM

BÌNH LUẬN