Toàn cảnh điều tra: 'Voi chui lỗ kim' đăng kiểm bằng tiền

(PLO)- Phóng viên Pháp Luật TP.HCM ghi hình cảnh ngã giá, chung chi ở hàng loạt trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương để cho xe cũ nát, quá tải, mất thắng lọt cửa đăng kiểm.


TỰ SANG

BÌNH LUẬN