Vi phạm nồng độ cồn, cầu cứu 'người thân' vẫn bị CSGT từ chối

(PLO)- Kết quả đo nồng độ cồn vượt quá ngưỡng cao nhất, ông H. gọi điện cho 'người thân' nhưng chiến sĩ CSGT vẫn cương quyết lập biên bản. 


TUYẾN PHAN

BÌNH LUẬN