Hải quan bắt lô hàng đội lốt Made in Vietnam

(PLO)- Lô hàng quần áo nhập từ Trung Quốc nhưng ghi nhãn mác Made in Vietnam vừa bị Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 bắt giữ.


TỰ SANG

BÌNH LUẬN