Video: Nhiều cửa hàng Món Huế ngưng hoạt động

(PLO)- Hiện tại, hàng loạt nhà hàng trong chuỗi Món Huế đã đóng cửa, lãnh đạo chủ chốt của Huy Việt Nam đã cắt đứt mọi liên lạc với đối tác.  


TỰ SANG

BÌNH LUẬN