Băn khoăn với đề xuất tăng quyền điều tra cho công an xã

(PLO)- Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 đề xuất tăng thẩm quyền cho công an xã trong hoạt động điều tra hình sự, nhưng nhiều ý kiến còn băn khoăn.


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN