Cấp giấy phép lái xe hạng A1 cho người từ 16 tuổi có hợp lý?

(PLO)- Thay vì 17 hạng giấy phép lái xe như trước đây, tại Dự thảo Luật Giao thông đường bộ sửa đổi mới nhất đã rút xuống 14 hạng, nhưng vẫn còn điểm băn khoăn.


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN