Cầu sắt Bình Lợi:Hộ dân bị vướng đã nhận quyết định bồi thường

(PLO)- Màn biểu diễn khí công kinh điển của Công an Việt Nam; Cầu đường sắt Bình Lợi: hộ dân bị vướng đã nhận quyết định bồi thường, là những thông tin chính có trong chương trình Luật & Cuộc Sống ngày 26-8.


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN