Đã đến lúc cần quy định rõ về quản lý thuốc lá thế hệ mới

(PLO)- Tác hại của thuốc lá thế hệ mới là điều không cần phải bàn cãi. Tuy nhiên, quản lý nó thế nào lại là câu chuyện cần được tính toán kĩ… 


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN