Đúng, sai việc dán Decal quảng cáo nguyên xe ô tô

(PLO)- Cá nhân, tổ chức có quyền dán Decal quảng cáo trên xe ô tô nhưng phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và Luật Giao thông đường bộ. 


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN