Giật mình với kiểu quảng cáo tuyển sinh đại học bằng tin nhắn

(PLO)- Các hình thức như nhắn tin rác, gửi thư nặc danh cho phu huynh, học sinh để quảng cáo chiêu sinh có dấu hiệu vi phạm và ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN