Hoà giải viên giúp dân tránh kiện tụng: Những con số ấn tượng

(PLO)- Người dân mỏi mòn chờ cấp phép xây dựng: Chính quyền nói gì? Hòa giải viên giúp gì cho người dân và cán bộ tránh bị kiện tụng? là những thông tin có trong chương trình Luật & Cuộc Sống ngày 24-6.


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN