Hóc Môn: Nhiều người dân mỏi mòn chờ cấp phép xây dựng

(PLO)- Tín hiệu đèn giao thông: Có cũng như không; Hóc Môn: Nhiều người dân mỏi mòn chờ cấp phép xây dựng, là những thông tin trong chương trình Luật & Cuộc Sống 3-6.


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN