Kịp thời làm rõ cách ly xã hội trong cao điểm chống COVID-19

(PLO)- Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu các địa phương bãi bỏ ngay các biện pháp dừng, ngăn cấm người và phương tiện qua lại địa phương mình không đúng với Chỉ thị 16.


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN