Lưu ý về phục hồi hợp đồng lao động sau đại dịch

(PLO)- Nhiều nhà máy, xí nghiệp phục hồi sản xuất sau đại dịch COVID-19, là lúc người lao động cần quan tâm đến việc tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động và chế độ bảo hiểm sau thời gian tạm ngừng việc. 


EKIP LUẬT & CUỘC SỐNG

BÌNH LUẬN